click here if you need HELP >   t h e   b e s t   o f ::


[::už za šesť či sedem sekúnd si tu budete môcť   prečítať to najlepšie, čo odznelo v našej škole::]